دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

Personal SSD
$2.75 USD ماهانه
سفارش دهید

DISK
90GB Disk Space

Bandwidth
500GB Bandwidth

Email Accounts
35 Email Accounts

Domains
10 Domains

Business SSD
16 موجود است - $5.55 هزینه تنظیم
$45.00 USD سالانه
سفارش دهید

DISK
250GB Disk Space

Bandwidth
1TB Bandwidth

Email Accounts
120 Email Accounts

Domains
30 Domains

Pro SSD
65 موجود است - $1.25 هزینه تنظیم
$15.50 USD ماهانه
سفارش دهید

DISK
Unlimited DISK

Bandwidth
Unlimited Bandwidth

Email Accounts
Unlimited Accounts

Domains
Unlimited Domains