دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

Personal SSD
6 موجود است - ستاپ رایگان
$2.75 USD ماهانه
سفارش دهید

DISK
90GB Disk Space

Bandwidth
500GB Bandwidth

Email Accounts
35 Email Accounts

Domains
10 Domains

محبوب ترین
Business SSD
1 موجود است - ستاپ رایگان
$45.00 USD سالانه
سفارش دهید

DISK
250GB Disk Space

Bandwidth
1TB Bandwidth

Email Accounts
120 Email Accounts

Domains
30 Domains

Pro SSD
0 موجود است - ستاپ رایگان
$15.50 USD ماهانه
سفارش دهید

DISK
Unlimited DISK

Bandwidth
Unlimited Bandwidth

Email Accounts
Unlimited Accounts

Domains
Unlimited Domains