دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

Business VPS
$9.99 USD ماهانه
سفارش دهید

CPU
2 Cores

RAM
2GB Memory

DISK
60GB Space

DATA
1TB Bandwidth

محبوب ترین
Professional VPS
108 موجود است - ستاپ رایگان
$19.00 USD ماهانه
سفارش دهید

CPU
3 Cores

RAM
4GB Memory

DISK
120GB Space

DATA
2TB Bandwidth

Enterprise VPS
$34.99 USD ماهانه
سفارش دهید

CPU
4 Cores

RAM
8GB Memory

DISK
240GB Space

DATA
3TB Bandwidth